TEST DE LA DIETA MEDITERRÀNEA

Basat en el test Predimed és un breu instrument de valoració dietètica format per un conjunt de 14 preguntes curtes l’avaluació de les quals pretén oferir-li informació sobre la seva adherència al patró de Dieta Mediterrània

Loading